Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2016

* KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016:

Công Ty Bừng Sáng sẽ làm việc đến 17g00 ngày 04/02/2016 ( nhằm ngày 26/12 Âm lịch ), bắt đầu nghỉ từ ngày 05/02/2016 ( 27/12 Âm lịch ) đến hết ngày 14/02/2016 ( Mùng 07/01 Âm lịch )  và kể từ ngày 15/02/2016 ( Mùng 08/01 Âm lịch ) sẽ làm việc lại bình thường.

anhsaokhuya